company

Η εταιρεία

Το MOTO MARKET βρίσκεται στην τέταρτη δεκαετία λειτουργίας του.
Ξεκινήσαμε σαν ένα κατάστημα εξειδικευμένο να καλύψει τις ανάγκες των μοτοσυκλετιστών σε αξεσουάρ τόσο για τους ίδιους τους αναβάτες όσο και για τις μοτοσυκλέτες τους.
Σήμερα αντιπροσωπεύουμε για την Ελλάδα ένα μεγάλο αριθμό επωνύμων προϊόντων που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κοινού.
Η σταθερή ανάπτυξή μας οφείλεται κυρίως στα κριτήρια επιλογής των προϊόντων που προσφέρουμε στους πελάτες μας.
Τα κριτήρια αυτά είχαν πάντα ως άξονα αναφοράς το τρίπτυχο ασφάλεια – design – τιμή.

The company

MOTO MARKET is in its fourth decade of operation.
We started as a store specializing in meeting the needs of motorcyclists
in accessories for both the riders themselves and their motorcycles.
Today we represent for Greece a large number of famous people
products that have won the trust of the Greek and European public.
Our steady growth is mainly due to the selection criteria of the products we offer to our customers.
These criteria have always had as a reference axis the triptych security – design – price.

Head Office 1

NORDCODE | FOVOS | PILOT

Διακρίνοντας το κενό που υπήρχε ανάμεσα στα φθηνά – κακής ποιότητας και στα ποιοτικά αλλά με υψηλές τιμές προϊόντα για τον αναβάτη προχωρήσαμε στην δημιουργία δικών μας Brand Name, NORDCODE, FOVOS και PILOT για να καλύψουμε με ποιοτικά προϊόντα, σε πραγματικά ανταγωνιστικές τιμές, τις ανάγκες της Ελληνικής αλλά και της Ευρωπαϊκής αγοράς.

QUALITY POLICY

The quality of the products alone is often not enough to keep customers happy. It needs extra proper service. That is why in the Moto Market we have invest in both building infrastructure and infrastructure equipment and computerization. With the combination of the above elements we are able to offer immediate and quality service to our customers.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μοιρασμένο κατάλληλα σε τομείς όπως πωλήσεις, διαχείριση αποθήκης, τιμολόγηση, δημιουργικό και εξυπηρέτηση πελατών είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλούεπιπέδου στους πελάτες και συνεργάτες μας, είτε έχετε ένα απλό scooter για τις καθημερινές μετακινήσεις σας μέσα στην πόλη είτε είστε κάτοχος μιας superbike μεγάλου κυβισμού και έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις.

HUMAN RESOURCES

With specialized human resources distributed appropriately in areas such as sales, warehouse management, pricing, creative and customer service we are at enjoyable able to offer high quality services to customers and our partners, whether you have a simple scooter for your daily commutes in the city whether you own a large-capacity superbike and you have special requirements.

Head Office
Head Office 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ποιότητα των προϊόντων από μόνη της συχνά δεν είναι αρκετή ώστε να μένουν ευχαριστημένοι οι πελάτες. Χρειάζεται επιπλέον σωστή εξυπηρέτηση. Για τον λόγο αυτό στο Moto Market έχουμε επενδύσει τόσο σε κτιριακές υποδομές όσο και σε υποδομές εξοπλισμού και μηχανοργάνωσης. Με τον συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων είμαστε σε θέση να προσφέρουμε άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

QUALITY POLICY

The quality of the products alone is often not enough to keep customers happy. It needs extra proper service. That is why in the Moto Market we have invest in both building infrastructure and infrastructure equipment and computerization. With the combination of the above elements we are able to offer immediate and quality service to our customers.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μοιρασμένο κατάλληλα σε τομείς όπως πωλήσεις, διαχείριση αποθήκης, τιμολόγηση, δημιουργικό και εξυπηρέτηση πελατών είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλούεπιπέδου στους πελάτες και συνεργάτες μας, είτε έχετε ένα απλό scooter για τις καθημερινές μετακινήσεις σας μέσα στην πόλη είτε είστε κάτοχος μιας superbike μεγάλου κυβισμού και έχετε ιδιαίτερες απαιτήσεις.

HUMAN RESOURCES

With specialized human resources distributed appropriately in areas such as sales, warehouse management, pricing, creative and customer service we are at enjoyable able to offer high quality services to customers and our partners, whether you have a simple scooter for your daily commutes in the city whether you own a large-capacity superbike and you have special requirements.

Head Office

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από το 1999 οι κεντρικές εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.
Η επιλογή της εγκατάστασης σε βιομηχανική περιοχή έγινε ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μεγάλων αποθηκευτικών χώρων
προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετηθεί με συνέπεια η κίνηση των χονδρικών πωλήσεων.
Σήμερα οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε 2000 m² βιομηχανικής αποθήκης
και σε επιπλέον 1000 m² που χρησιμοποιούνται για γραφεία, πωλήσεις, αίθουσες συνεδριάσεων και χώρους έκθεσης προϊόντων.

FACILITIES

Since 1999 the main facilities are located in the industrial area of Sindos in Thessaloniki.
The choice of installation in an industrial area was made so that there is the possibility of large storage spaces
in order to be able to consistently service the movement of wholesale sales.
Today the facilities extend to 2000 m² of industrial warehouse
and an additional 1000 m² used for offices, sales, meeting rooms and product showrooms.