ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – TERMS OF USE

1. Το site αυτό ανήκει αποκλειστικά και κύρια στην εταιρεία “Moto Market”

2. Οποιαδήποτε ιδέα, σχόλιο, πρόταση, γραφική απεικόνιση, σήμα ή διαφημιστικό που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Moto Market, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αυτού.

Απαγορεύεται αυστηρά η επαναχρησιμοποίηση υλικού που περιέχεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Moto Market και ειδικότερα η αντιγραφή, διανομή, αποστολή ή αναμετάδοσή του σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Moto Market ή χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή προέλευσης. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής παρουσίασης θα πρέπει να γίνεται σύνδεση (link) με την εν λόγω σελίδα (site).

3. Όλο το υλικό που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική σελίδα είναι και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του Moto Market.

4. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει Download από το site ιδιοκτησία του Moto Market (screen savers /pointers, κτλ.) στον Η/Υ σας, είναι αυστηρά για την προσωπική σας χρήση και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του Moto Market.

5. Tο Moto Market δεν ευθύνεται για τη ζημιά που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ηλεκτρονικής της σελίδας από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, διακοπές, καθυστερήσεις κατά την χρήση της σελίδας ή την μετάδοση των περιεχομένων σε αυτή πληροφοριών, διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής ή για άλλους λόγους.

6. Tο Moto Market δεν εγγυάται τίποτα από τα όσα αναφέρονται στις σελίδες του για άλλα προϊόντα ή ηλεκτρονικές σελίδες στις οποίες ο χρήστης, έχει πρόσβαση μέσω της δικής της ηλεκτρονικής σελίδας (από Links).

7. Εάν ζητούνται κάποια στοιχεία σας, αυτό είναι απλώς για στατιστική ανάλυση, τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται από ΚΑΝΕΝΑΝ.